Türkiye Antalya Alanya bölgesinde Konut İnşaat Faaliyetlerimiz

Akdeniz Bölgesinde Kat Karşılığı İnşaat Projeieri

Akdeniz Bölgesinde Kat Karşılığı İnşaat

Kat karşılığı inşaat, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat ;
söz konusu gayrimenkul (arsa) sahibinin, arsanın belli bir payını müteahhite devretmesi,
müteahhitin de bunun karşılığında söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri
arsa sahibine teslim etmesi şeklinde yapılan inşaat yapım işidir.

Akdeniz Bölgesinde İnşaat Taahhüt Projeleri

Akdeniz Bölgesinde İnşaat Taahhüt Projeleri

Mülkiyeti müteaahit dışında başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek yapılan yapıladır.
Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler
adına inşaat yapım faaliyetlerini üstlenirler. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi)
ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar.

Akdeniz Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Projeleri

Akdeniz Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Projeleri

Çok büyük bir kısmı deprem riski altında olan Ülkemizde, neredeyse herkesin yakından ilgilendiği,
apartman ve site yönetimi toplantılarının birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.05.2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da
bilinen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasasıdır.

TOP